Členem KK se může stát každý zájemce bez omezení věku, bez omezování  druhu nebo velikosti psa a je jedno jestli je pes s PP nebo bez PP.

Členem KK  může být kdokoliv, kdo  má zájem a chuť se věnovat kynologii (aktivně i pasivně), tak  aby měl radost ze svého vztahu se svým psím společníkem .  

Členem je možno se stát i bez vlastnictví psa

Každý člen má svá práva a povinnosti, dle vnitřních stanov KK .

 

Mezi hlavní povinnosti člena patří placení ročních poplatků, odpracování brigádnických hodin pro klub a jeho rozvoj a účast na členské schůzi. 

 

Poplatek za první rok členství včetně odvodů MSKS …………………………… 860,- Kč  

Poplatek za každý další rok včetně odvodů MSKS …………………………………………. …. 660,- Kč

 

Poplatek MSKS od 1.1.2022 je 260,- Kč za člena a rok, je již obsažen v daných poplatcích klubu.

 

Každý člen je povinen odpracovat za rok 10 brigádnických hodin ve prospěch KK. Brigády jsou svolávány výborem KK dle aktuálních potřeb. Cena brigádnické neodpracované hodiny je 100,- Kč. V případě, že brigádnické hodiny nebudou v roce odpracovány, tak je povinen nejpozději do 31. ledna následujícího roku doplatit náhradu do klubové pokladny . 

Členská schůze se koná vždy nejpozději do konce února následujícího roku. Pozvánky na schůzi klubu budou zaslány emailem.