Tohle  bude od července 2022 náš oficiální tréninkový plácek 😀 ,

 celkem asi 24 tis. m²