Kynologický klub VLADOG z.s.

            Nové sady 988/2

            602 00 Brno 

            IČ 14202751

           Spolek je veden ve spolkovém rejstříku pod spis. zn. L28060 u KS Brno

            

email : klub@vladog.cz    info@vladog.cz

tel:  +420 605 546 124

www.vladog.cz